Zwroty i reklamacje

 • Dostawca warunkuje przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne Produktów w stosunku do Kupujących, będących Przedsiębiorcami, w ten sposób, że wymaga :
  • Sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego Zamówienie w terminie 7 dni od daty Zamówienia.
  • Zrobienia wyraźnych zdjęć wskazujących, iż zamówiony Produkt jest wadliwy.
 • Dokumenty o których mowa, w ustępie poprzedzającym wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres mailowy Sprzedającego tj., sklep@madomedia.pl z dopiskiem ,,REKLAMACJA”, wskazując tym samym Produkty, które są wadliwe. Produkty te należy wysłać w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu szkody na adres siedziby Sprzedającego tj. Mado-Media Sp. z o.o., ul. Pruszczu Gdańskim 79, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 79.
 • Sprzedający ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia dostarczenia wadliwych Produktów na adres wskazany w ustępie powyższym.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującemu, będącemu Przedsiębiorcą, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Wszelkie koszty w zakresie dostawy i wysyłki Produktów objętych postępowaniem reklamacyjnym ponosi Kupujący, będący Przedsiębiorcą.
 • Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
 • Nie stosuje się § 10 ust 1-4 w stosunku do Kupującego, będącego Konsumentem. W przypadku gdy, drugą stroną Umowy sprzedaży jest Konsument:
  • Jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Kupujący będący Konsumentem może żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującemu, będącemu Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Ponadto Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada tkwiąca w Produkcie jest nieistotna.
  • Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od dnia wydania zamówionego Produktu.
  • Kupujący będący Konsumentem może reklamować zakupiony Produkt w siedzibie Sprzedającego, jednakże winien okazać dowód zakupu, wskazać i opisać wadę, a także dostarczyć Produkt objęty niniejszą procedurą reklamacyjną.
  • Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu otrzymania reklamacji od Konsumenta. Wzór przykładowego formularza reklamacji stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego będącego Konsumentem, żądanie wymiany, usunięcia wady albo obniżenia ceny i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl